Gedichten

Men zegt wel dat neerlandici gemankeerde schrijvers zijn.

Hoeveel waarheid daarin schuilt, moet een ander maar beoordelen; feit is wel, dat ook ik in de loop der tijd wat (meer en minder geslaagde) verhalen en gedichten heb geschreven.

Op deze pagina zal ik enkele gedichten opnemen waaraan ik —om uiteenlopende redenen— een bijzondere herinnering bewaar...

 

Onderstaand gedicht schreef ik toen ik, jawel, een jaar of veertien was:

Veertien

Dat zachte gonzen in mijn hoofd:
Het trillen van mijn hersenvlies
Bespeeld door liefdes strijkstok,
Doch ruw en onverwacht verstoord
Door de paukslag van een puberale driftbui.

De dirigent wordt weer bedankt.

 

Veertien werd indertijd gepubliceerd in de rubriek Maizena van NRC Handelsblad, samen met Orgie:

Orgie

Sta, beval mijn dronken leraar;
Gierend kroop ik achterwaarts,
Stiet een glas om van een tafel.

Beide zijn reeds lang vergaan
Tot stof, waartoe ook wij ontstaan.